MÅLTAKING

VI SKREDDERSYR OG TILPASSER GARDEROBER ETTER DINE MÅL.

MÅLTAKING

Nøyaktig måltaking er meget viktig når du skal skape din egen garderobe. Under viser vi de punktene som er viktig å målta slik at vi kan produsere korrekt. Husk at det er flere ting som kan komme i veien for dører og innredning som er viktig å få med, feks.: Stikkontakt, listeverk, brytere, sprinkler ect

NB!

Ta mål hvor pilmarkering er satt inn for å få alle vinkler og skjevheter med på bergninger for best resultat.

Lengde oppe

Dybde oppe

Lengde midt

Høyde midt

Høyde høyre

Lengde nede

Lengde nede

Høyde venstre

HVORDAN-MÄLTAR-DU.png

Høydemål under skråtak

Skrå garderobe

Hjørne garderobe

Sjekk for skjevheter vegg/gulv