MÅLTAKING

VI SKREDDERSYR OG TILPASSER GARDEROBER ETTER DINE MÅL.

MÅLTAKING

Nøyaktig måltaking er meget viktig når du skal skape din egen garderobe. Under viser vi de punktene som er viktig å målta slik at vi kan produsere korrekt. Husk at det er flere ting som kan komme i veien for dører og innredning som er viktig å få med, feks.: Stikkontakt, listeverk, brytere, sprinkler ect

NB!

Ta mål hvor pilmarkering er satt inn for å få alle vinkler og skjevheter med på bergninger for best resultat.

Lengde oppe

Dybde oppe

Lengde midt

Høyde midt

Høyde høyre

Lengde nede

Lengde nede

Høyde venstre

Høydemål under skråtak

Skrå garderobe

Hjørne garderobe

Sjekk for skjevheter vegg/gulv

ÅPNINGSTIDER AMIGA

KONTAKT INFO

MATERIALE

Mandag:  10:00-17:00
Tirsdag:   10:00-16:00
Onsdag:   10:00-17:00
Torsdag:  10:00-19:00
Fredag:    10:00-16:00
Lørdag:    10:00-14:00

Florvågvegen 19, 5305 Florvåg

56 15 99 07

post@amiga.no

  • Facebook-Amiga garderoben
  • Instagram-Amiga Inspirasjon

© Amiga garderoben 2021

Personvern