858_300.jpg

FVD

dokumentasjon

FDV

dokumentasjon

Produktbeskrivelse.
Amiga skyvedørsystem består av:
Aluminiumsramme, med glass/speil og med fyllinger med ulike utførelser.
Fyllinger er fra 4 mm til 10 mm tykkelse, ramme 32 mm, skinne 82mm.
Bruksområde er garderobe fronter, romdelinger, skjermvegger og kontorvegger.
Dører er gulvgånde, dvs. alt vekt rettet mot gulv og et solid dobbelt hjulsett i topp for
stabilitet og rett gange.Posisjonsfjærer i bunnskinne for hver dør sikrer at dører holder seg i lukket posisjon.


Drift /vedlikehold
Dører er av høy kvalitet og har derfor lang levetid ved rett bruk og vedlikehold
Skinne på gulv må alltid holdes rent for smuss og støvdannelse da dørens gange er belastet på bunnhjul og "antijump" system er avhengig av at bunnhjul er korrekt i spor.
Ved rengjøring av dører og skinner brukes fuktig klut og støvsuger, unngå kjemikalier som Aceton og lignende sterkt etsende midler.

Dører kan når som helst justeres ved å heve/senke bunnhjul.


Miljø /hms
Dører innehar ingen negative innvirkninger pa miljø, heller ikke helsefarlige stoffer.
Glass og speil er sikret med folie og eller laminert /herdet.


Reklamasjon /garanti
5 års reklamasjon og 10 år garanti slitedeler.
Garanti gjelder ikke ved påførte skader og feil bruk av dørfront ,mangel på vedlikehold. Ved bruk av garanti skal forbruker selv sørge for levering og henting av dører hos forhandler


Teknisk service/produsent
Produsent : Amiga Garderoben
Tlf: 56 15 99 07


Daglig leder
Dag O Lunde